Tisztelt Tagtársaim!

Tájékoztatom a Tagságot egyrészt a Helytörténeti Gyűjtemény tulajdonviszonyainak helyzetéről, másrészt az Egyesület vezetőivel kapcsolatban a facebookon  2021. május 13-án a Csobánkai Hírek csoportban megjelent hír valódiságával kapcsolatban.

A Kormány által kiadott Falu Program keretében lehetőségünk adódott a Helytörténeti Gyűjtemény ablakcseréjére, tető rendbehozatalára.

A pályázathoz szükség volt a Helytörténeti épületet is magában foglaló 619/1 hrsz-u (Csobánka Fő tér 7) Önkormányzat és Gál János osztatlan közös tulajdonában lévő ingatlan tulajdonrészek tisztázására, azok állapotának felmérésére. A kazánházat és a padlásteret azonban csak Gál János által használt udvaron keresztül lehet megközelíteni.

Gál János a Csobánkai Hírek csoportban azt állítja, hogy mi (Völgyes József Polgármester úr, a tervező mérnök, Kárpáti Éva CSÉKE elnökségi tag és Benke Tamásné (Torma Katalin) a CSÉKE elnöke) önkényesen behatoltunk az ingatlanára,  be akartunk hozzá törni, és el akarjuk üldözni őt a faluból.

Ezzel szemben a tények a következők:

Korábban az ingatlanon lévő orvosi rendelőt, az Anyavédelmet szolgáló épületet és a kazánházat az Önkormányzat használta, a lakóházat, a gazdasági épületeket Gál János használta. Az udvar, a kert közös használatú volt. Korábban ezért javasolták többen is, hogy a kertbe építsük meg a tűzoltó autó garázsát.

Az orvosi rendelő és az Anyavédelem kiköltözése után kaptuk meg mi az orvosi rendelőt Helytörténeti Gyűjteménynek és később az anyavédelem épületébe betelepítették a Tanodát. Ehhez Gál Jánosnak hozzájárulását kellett adnia.

Ezt követően az akkor regnáló Önkormányzat területrendezés címén kizárólagos használatba adta Gál Jánosnak a terület rendezés után megmaradó kert részletet és a teljes udvart. A használati szerződében ki van kötve, hogy Gál Jánosnak biztosítani kell a kazán helyiségbe és a padlástérbe való bejutást.

Május 4-én  a felméréshez megjelentünk a Helytörténetiben. Szükség volt a pályázathoz a kazánhelyiség és a padlás felmérésére is, ezért Gál Jánoshoz a Polgármester úr becsöngetett, de nem nyitott senki ajtót. A Helytörténeti hátsó ajtaját én nyitottam ki és kimentünk az udvarra, majd Gál János kijött az otthonából és kijelentette, hogy ott semmi keresni valónk sincs. A Polgármester úr elmondta miért vagyunk ott és kérte nyissa ki a kazánházhoz  és a padlástérhez vezető ajtót.

Gál János magával hozta mind két bejárat kulcsát, kinyitotta a kazánhoz vezető ajtót és hárman bementünk a kazánházba. Kárpáti Éva kint maradt, mert a Helytörténeti az utca felől nyitva volt oda kellett figyelnie. Gál János is kint maradt.

Utána a padláshoz vezető ajtót is kinyitotta és a tervezővel együtt mentek fel ketten, mi nem mentünk velük.

Dolgunk végeztével visszamentünk a Helytörténetibe és a hátsó ajtót bezártuk.

Fentiek alapján kérem a közzétett írás visszavonását és az érintett személyektől való bocsánatkérést.

Benke Tamásné

CSÉKE elnök