Köszöntő a CSÉKE 18. születésnapjára.

Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, Polgármester urat, Jegyző urat, az önkormányzat képviselőit, a Kisebbségi önkormányzat képviselőit, a Civilszervezetek képviselőit, meghívott vendégeinket és nem utolsó sorban az Egyesület tagságát.

18 évesek vagyunk! Nagykorúak lettünk. A sors fintora, hogy közben a tagság nagyobbat lépett előre és már 20 éves múlt Mindenki.

Komoly eredmény  ez egy kis egyesület életében. Ez alatt az idő alatt sokat tettünk céljaink megvalósításáért, ami egyben a település érdekeit szolgálta.

Itt azonban el kell mondanom, hogy a Horváth féle Csobánka története c. könyv szerint 1911-ben megalakult egy Csobánkai Szépítő Egyesület, amelynek célkitűzései azonosak voltak a mienkkel. Tehát voltak elődök, akiknek az elképzeléseit mi folytatjuk.

Mi 2004- ben alakultunk Padisák Mihály, Katona Péter és Szabó Lajos vezetésével, valamint 25 fő lelkes csobánkai lakos részvételével. A mi céljaink is a falu szépítése, kulturális élet fejlesztése, hagyományok gyűjtése, őrzése és a környezetvédelem.

Először apróbb dolgokkal kezdtük tevékenységünket,  hirdető táblákat állítottunk, melyből 1-2 ma is használatban van. Füvet nyírtunk, virágbörzét szerveztünk, támogattuk az iskolai szavaló versenyeket, összejöveteleket tartottunk, a falu közös rendezvényein részt vettünk, majálisokon főztünk a tagság és vendégeink részére.

Fontos változást hozott életünkbe, hogy népművészeti csoportokkal gazdagodott Egyesületünk. Az egyik volt a   Rozmaring Táncegyüttes, akik délszláv táncokat adtak elő. A másik a Térné Phrála autentikus roma csoport, akik cigány zenét játszottak. Taglétszámunk megnövekedett, új feladatokkal bővült tevékenységünk. Színházi előadások szerveztünk  a gyerekeknek, játszótéri bútorokat festettünk. Táncházat szerveztünk a lakosság részére havonta egy alkalommal, és hamarosan felmerült az igény néptánc csoportok találkozásának szervezésére is.

Ennek bonyolítását elsősorban a Rozmaring Tánc együttes vállalta, a tagság többi része pedig végezte az egyéb szükséges feladatokat. Egy- egy fesztivál előkészítése, bonyolítása nagyon komoly szervezést és munkát igényelt.  A Naptánc fesztivált  6 éven keresztül rendeztük, ami nagy sikert aratott a környék tánc csoportjai, az ide látogató vendégek és a falu lakossága körében. A fesztivál nagyban hozzájárult a falu népszerűsítéséhez, a turizmus fejlesztéséhez.

Ezen kívül még egyéb programjaink is voltak. pl. fotó pályázatok kiírása, szép kertek mozgalom bonyolítása, mely a mai napig is működik.

Külön kiemelem néptánc együttesünk tevékenységét, több pályázatot nyertek, hazai és külföldi színpadokon is felléptek. Vitték hírünket a világba. Büszkék is voltunk a tánc együttesünkre akikkel a mai napig is jó kapcsolatot ápolunk.

Egyesületünk a Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt szakmai pályázaton két ízben is nyert, amiből

megépítettük a falut körülvevő Tanösvényeket,2009- ben és 2011-ben.Ezzel lehetővé tettük az erdőben járóknak k az erdő és a település jobb megismerését. A Tanösvények a mai napig működnek, az erdőt járók részére komoly információkat nyújtanak. Büszkék vagyunk rá a mai napig. Bár működtetését át adtuk az Oszoly Környezetvédő egyesületnek, mert tagságunk ezt a feladatot már nem tudta vállalni.

2013-ban lehetőséget kaptunk az önkormányzat tulajdonában lévő, volt orvosi rendelő épületében a lakosság által  már korábban összegyűjtött, régi használati tárgyak állandó kiállítására. Az egyesület tagjaiból szervező csoport alakult és a falu lakosságával összefogva, gigászi munkát végezve létrejött a Helytörténeti Gyűjtemény, a mai napig is a falu fontos látnivalói közé tartozik. Rendszeresen látogatják óvodásaink, iskolás csoportok, kirándulók és az új lakosok.

A gyűjteményben a kiállított tárgyak gondozása, szükségszerű bővítése mellett az épület részbeni karbantartásáról, részleges felújításáról is mi gondoskodunk. Az elmúlt idő alatt korhű lámpákat vásároltunk, új padlót rakattunk, kicseréltettük a bejárati ajtót. Természetesen mindezeket, pályázatok útján, lakossági, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati támogatással tudtuk megoldani. Igyekszünk szombatonként, vagy ünnepek alkalmával a gyűjtemény nyitva tartását is biztosítani.

A közelmúltban lakossági felkérésre közreműködtünk az iskolában tanító pedagógusok tiszteletére létesített márványtábla állításában.

Segítséget nyújtottunk az Óratorony szikla megerősítéséhez.

Az elmúlt évben 2 millió forintot nyertünk kulturális  programok szervezéséhez, ennek keretén belül tavaly az Öt nemzetiségek napját, a Falunapot  és az Adventi programot támogattuk. Az idén felnőtt és gyerekszínházakat támogatunk.

Terveink között szerepel a taglétszám bővítése, fiatalítása, mert a jelenleg 22 fő tag kb.átlagéletkora 70 éven felül van, valamint a  Helytörténeti Gyűjtemény bővítése, mivel igen sok kiállítani való tárgy van még a lakosságnál.

Egyesületünk továbbra is a falu kulturális életének jobbításáért, a falu szépítéséért  dolgozik.

Az elmúlt időszakban nyújtott támogatásért és együttműködésért köszönetet mondok az Önkormányzatnak, köszönetet mondok a lakosságnak és a civil szervezeteknek.

Külön köszönetet mondok a Közösségi ház vezetésének a segítőkész együttműködésért.

Végezetül köszönöm az egyesület minden tagjának a 18 év alatt végzett kitartó, szorgalmas, a község érdekében végzett odaadó munkáját.

Továbbra is kívánok jó egészséget, minden  jót az életben, isten éltesse az Egyesületet és minden tagját.

                                                                  Benke Tamásné

                                                                   CSÉKE elnök