Egyesületünk  kitűzött feladatai közé tartozik a falu szépítése. Megalakulásunk első éveiben ezt a célt úgy valósítottuk meg, hogy  olyan dolgokat vállaltunk ami a falu szépítéséhez  hozzájárult. Hirdető táblákat helyeztünk el, közterületen füvet nyírtunk, játszótéri játékokat festettünk stb. Ezen tevékenység hasznos volt, de a lakosságot nem tudtuk igazán aktivizálni.

Ezért pályázatokat kezdtünk hirdetni, de úgy ítéltük meg, hogy ez sem érint sok embert.

 2010- től elindítottuk a SZÉP KERTEK mozgalmat.

Célunk az volt, hogy valamilyen formában érzékeltessük a lakossággal, hogy az a munka, amit a saját érdekükben, lelkesen, pénzt, időt nem sajnálva végeznek kertjeikben, az a lakótársaikat is buzdítja arra, hogy hasonló szépségeket produkáljanak kertjeikben  és egyben a falu képét is szebbé formálja. Hiszen, bármerre járunk, a szép kerteket szívesen látjuk, a virágos faluban szívesen sétálunk.

A dolog jelentősége abban rejlik, hogy ezt tudják a faluban hogy van ilyen mozgalom, de senki sem azért műveli a kertjét, hogy kapjon érte valamit, hanem  igénye  van az embereknek arra, hogy szép, kulturált környezetben éljenek.

Vannak, akik csak kerítésen belül, vannak akik a kerítésen kívül is az út széléig csodálatosan szép virágokat, növényeket ültetnek, gondoznak és ezzel nagymértékben  hozzájárulnak a falu szépítéséhez, rendezettségéhez.

Mi ezt a tevékenységet értékeljük, köszönjük meg és lehetőségeinkhez mérten  évente egy alkalommal 5-6 családot jutalmazunk a szép kertjéért.

2010-től  eddig  62 család részesült elismerésben.

Eddig úgy oldottuk meg, hogy az Egyesület tagjai nyáron végig sétáltak a faluban és felírták azokat a címeket ahol jutalmazásra érdemes kerteket láttak. Majd közösen eldöntöttük, hogy a sok jelölt közül kik kapjanak elismerést. Az Egyesület születésnapjainak  egyik fontos programpontja volt a SZÉP KERTEK jutalom ünnepélyes keretek közötti átadása.

Sajnos az élet közbeszólt és a pandémia ideje alatt nem tudtunk, nem tudunk összejönni, ezért interneten hirdettük meg a lakoság részére a felhívást a szép kertek pályázatára.

Ez még nem megszokott jelentkezési forma a lakosság nagy részénél, ezért ebben az évben kevés  pályázónk volt, akik közös döntésünk értelmében elismerésben részesülnek.

Bízunk abban, hogy a következő években  mozgalmunkat folytathatjuk és több családot részesíthetünk munkájukért elismerésben.

Benke Tamásné 

CSÉKE elnöke