2023.február 16-án Egyesületünk taggyűlést tartott, a megbeszélt témák az alábbiak voltak:

1./ Új tagok bemutatása, 2 fő új tagja lett az egyesületnek, aminek nagyon örülünk.

2./ Tavaszi programként: újra indítanánk a

       VIRÁGBŐRZÉT

       Ezzel kapcsolatban elhangzott az a javaslat, hogy rendezzük együtt a Kertbarátok Klubjával.

       Az időpont április vége-május eleje legyen, helyszín a Közösségi Ház udvara esetleg a Fő tér,

       mindezt egyeztetni kell a Kertbarátokkal. Megegyezés után minden fórumon meg kell hirdetni.

       /facebook, újság, plakát stb. /

 

       MEGNYITNÁNK A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYT

       Március közepén takarítás és utána nyitás  lenne a korábbi tervek szerint. Sajnos a helyiségekben

       nincs fűtés. Ezért sokan aggódtunk, mert a kiállított tárgyakra vonatkozóan létezik előírás, mely a

       kiállított tárgyak minőségének megőrzésére  vonatkozó ajánlott hőmérsékleteket is tartalmazza.

       Tényleg csak a szerencse védett meg komolyabb károk keletkezésétől. Ezért az Egyesület

       vezetősége egyeztetést kezdeményez az Önkormányzattal a további működtetés feltételeiről.

 

        Ismételten indítjuk a SZÉP KERTEK és a KÖZTERÜLET SZÉPÍTÉSI PÁLYÁZATUNKAT.

      

    3./ További programok felvételére is javaslat érkezett:

  •         Fotópályázat indítása és fotó szakkör szervezése: dr. Imre Gábor
  •         Csobánkai nevezetes épületeinek  felkutatása: Illyés Kinga, dr. Novák István,

         Ezeket az új programokat az egyesület szívesen felvállalja, ha a tagok közül  egy-egy személy vállalja a                 koordinálását és szervezését.

         Konkretizálásra/szavazásra/ az éves beszámoló és a jövő évi tervek elfogadására szervezett éves

         közgyűlésen   kerül sor.

 

   4./ Szó került még a jelenlegi vezetőség mandátumának lejárásáról , az új vezetőségre vonatkozó

        javaslatok végig gondolásáról.

 

Köszönjük mindenkinek a részvételt. Szenorné Erdei Erzsikének külön köszönet a süteményért, amivel a taggyűlést megvendégelte.

 

Összeállította: Benke Kati a CSÉKE elnöke