Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, Polgármester urat, Jegyző urat, az önkormányzat képviselőit, a Kissebségi önkormányzat képviselőit, a Civilszervezetek képviselőit, meghívott vendégeinket és az Egyesület tagságát.

 

17 évesek vagyunk! Lassan nagykorúak leszünk! Jelentős dolog ez egy kis egyesület életében és a falu életében is.

 

2004- ben alakultunk Padisák Mihály, Katona Péter és Szabó Lajos vezetésével valamint 25 fő lelkes csobánkai lakos részvételével. Akkor fogalmazódtak meg céljaink, a falu szépítése, kulturális élet fejlesztése, hagyományok gyűjtése, őrzése és a környezetvédelem.

 

Itt azonban el kell mondanom, hogy a Horváth féle Csobánka története c. könyv szerint kb. 100 évvel ezelőtt létre jött Csobánkán egy Egyesület (A Szépészeti Egyesületet 1901-ben alapították- szerk.) amelynek a nevéhez hasonló a mi nevünk, a céljaink meg szinte azonosak. Erről közzé lesz téve egy részletes cikk az újságban.

Először apróbb dolgokat csináltunk, hirdető táblákat állítottunk, melyből 1-2 ma is használatban van. Füvet nyírtunk, virágbörzét szerveztünk, összejöveteleket tartottunk, a falu közös rendezvényein részt vettünk, majálisokon főztünk a tagság és vendégeink részére.

Fontos változást hozott életünkbe, hogy népművészeti csoportokkal gazdagodott Egyesületünk. Az egyik volt a Rozmaring Táncegyüttes, akik délszláv táncokat adtak elő. A másik a Térné Phrála autentikus roma csoport, akik cigány zenét játszottak. Taglétszámunk megnövekedett, új feladatokkal bővült tevékenységünk, színházi előadások szerveztünk gyerekeknek, játszótéri bútorokat festettünk, táncházat szerveztünk a lakosság részére havonta egy alkalommal, és hamarosan felmerült az igény néptánc csoportok találkozásának szervezésére is.

Ennek bonyolítását elsősorban a Rozmaring Tánc együttes vállalta, a tagság többi része pedig végezte az egyéb szükséges feladatokat. Egy- egy fesztivál előkészítése, bonyolítása nagyon komoly szervezést és munkát igényelt.  Munkánk eredményeképpen 6 éven keresztül rendeztük a Naptánc fesztivált, ami nagy sikert aratott a környék tánc csoportjai, az ide látogató vendégek és a falu lakossága körében.  Alkalmanként 70-120 fellépő és 250-350 fő vendégünk volt. A fesztivál anyagi költségeit részben szponzorok, részben pályázat útján az akkori önkormányzat támogatta. A fesztivál nagyban hozzájárult a falu népszerűsítéséhez, a turizmus fejlesztéséhez.

Ezen kívül még apróbb tevékenységeink is voltak, fotó pályázat kiírása, Szép Kertek mozgalom folyamatos bonyolítása.

Közben pályázatokon is részt vettünk. Tánc együttesünk szinte minden évben több pályázatot is nyert, ami a fenntartásukhoz, fejlődésükhöz nagymértékben járult hozzá, és 2010- ben a Népművészeti Szövetség minősített, hagyományőrző táncegyüttessé nyilvánították Őket. Nagyon büszkék voltunk a táncegyüttesünkre.

Egyesületünk a Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt szakmai pályázaton két ízben is nyert, amiből megépítettük a falut körülvevő Tanösvényeket, 2009- ben és 2011-ben.Ezzel lehetővé tettük a kirándulóknak az erdő és a település jobb megismerését. A Tanösvény a mai napig működik, az ide látogató, erdőt járó turisták részére komoly információkat nyújt. Büszkék vagyunk rá a mai napig.

2013-ban lehetőséget kaptunk az önkormányzat tulajdonában lévő volt orvosi rendelő épületében a lakosság által adományozott és korábban összegyűjtött, régi használati tárgyakat, ruhákat, berendezései tárgyakat gyűjtemény szerűen kiállítani. Az egyesület tagjaiból szervező csoport alakult és a falu lakosságával összefogva, gigászi munkát végezve létrejött a Helytörténeti Gyűjtemény, ami a mai napig is a falu fontos látnivalói közé tartozik.

A gyűjteményben a kiállított tárgyak gondozása, szükségszerű bővítése mellett az épület karbantartásáról, részleges felújításáról is mi gondoskodunk. Az elmúlt idő alatt korhű lámpákat vásároltunk, új padlót rakattunk, kicseréltettük a bejárati ajtót. Természetesen mindezeket, pályázatok útján, lakossági, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati támogatással tudtuk megoldani. Igyekszünk szombatonként, vagy ünnepek alkalmával a gyűjtemény nyitva tartását is biztosítani.

Terveink között szerepel a taglétszám bővítése, mert a jelenleg 22 fő tag kb.átlagéletkora 70 éven felül van.

A lakosság köréből többen szóltak, hogy szívesen adnának még fellelt régi dolgokat, de jelenleg az elhelyezésük nem megoldott.

Azzal hogy az Önkormányzat megvásárolta a Helytörténeti épülete melletti ingatlant, reményünk van arra, hogy talán további bővülésre lesz lehetőségünk.

Egyesületünk továbbra is a falu kulturális életének jobbításáért, a falu szépítéséért kíván dolgozni.

Az elmúlt időszakban nyújtott támogatásért és együttműködésért köszönetet mondok az Önkormányzatnak, köszönetet mondok a lakosságnak és civil szervezeteknek.

Külön köszönetet mondok a Közösségi ház vezetésének a segítőkész együttműködésért és végezetül köszönöm az egyesület minden tagjának az elmúlt időszakban végzett munkáját.

Továbbra is kívánok jó egészséget, minden szépet és jót az életben, isten éltesse az Egyesületet és minden tagját.

                                                                  Benke Tamásné

                                                                   CSÉKE elnök

 

Születésnapi rendezvényen készült képeinket itt nézhetik meg.