Egyesületünk hagyományos programjai közé tartozik, hogy minden évben augusztus 20-án a „Szép kertek” mozgalom keretén belül jutalmazza azokat a lakosokat, akik saját erőből, sok idő és anyagiak ráfordításával művelik kertjüket a saját és mindnyájunk örömére.
Az elmúlt hét év alatt 50 főnél többen részesültek elismerésben., akik a környezetük ápolásával egyúttal településünk szépségét, rendezettségét segítik elő. Szorgalmukat ez úton is köszönjük és mindannyiuknak további sikereket kívánunk az életben!

 Az idei jutalmazottak:

Balázs Kázmér, Fő u.10
Bayerné Várhegyi Erika, Hanfland krt.10
Bordás Ibolya és János, Kőfaragó u. 2
Faddi Róbert és neje, Pataksor 11.
Szucsicsné Földi Anna, Fő u. 42