A Csobánka, Fő tér 7. alatt található Helytörténeti Gyűjtemény már évek óta nem tud fogadni adományokat, mivel már így is zsúfolt az erre a célra kialakított két szoba.

 

Ennek megoldására a CSÉKE elnöke, Benke Tamásné az alábbi kéréssel fordult Völgyes József polgármester úrhoz és Dr. Imre Gábor jegyző úrhoz.

Bízunk benne, hogy hamarosan jó hírrel tudunk szolgálni.

 

CSOBÁNKAI ÉRTÉKŐRZŐ ÉS KÖZSÉGSZÉPÍTŐ EGYESÜLET

2014 Múzsa utca 21

Csobánka Község Polgármesterének és Jegyzőjének!

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Úr!

Az elmúlt év során sok-sok pozitív dolog történt az Önök munkálkodása eredményeképpen a faluban.

Többek között ide sorolandó a Fő téren lévő ún. Gál ház megvétele is, amely köztudottan, valaha a Walpert család  tulajdonában álló ikerház volt.

A két épület – azon kívül, hogy még ma is viseli az egyformaság jegyeit – jól mutatja a helyi építési jellegzetességeket. Ez különösen alkalmassá teszi azokat a falu történetének bemutatására is. (látogatottság: rendszeres látogatók az iskolai és óvodás csoportok, felnőtt csoportok a Ligetből, a Szociális Nővérektől, külföldről hazalátogató családtagok, a faluban megforduló turisták, a lakosság.)

A megvásárlást követően remény ébredt Egyesületünkben arra vonatkozóan, hogy az általunk 8 éve működtetett Helytörténeti gyűjtemény helyiségeinek bővítésére is lehetőség nyílik. Erre több okból is szükség lenne, mivel a jelenlegi helyiségekben sajnos, zsúfoltan vannak a kiállított tárgyak, ruhák, másrészt a faluban több családnál is még mindig őriznek régi, gyűjteménybe való dolgokat és nekünk is vannak még kiállítani való tárgyaink. . Félő, ha a felajánlott történeti emlékeket nem tudjuk befogadni és legalább jelenlegi állapotukat fenntartva tárolni, azok végleg elvesznek. A bővülés lehetővé tenné a jelenleg meglévő tárgyak rendezettebb bemutatását, a falu történetének szemléltetőbb bemutatását. Fentiekre való tekintettel kérem, hogy az Egyesület által jelenleg működtetett épületrészhez tartozó, ugyan azon az oldalon lévő további épületrészeket is, szíveskedjenek átengedi használatra Egyesületünk részére.

Várom szíves döntésüket és kérem mielőbbi intézkedésüket az ügyben.

 

Tisztelettel:

 

Benke Tamásné

CSÉKE elnök